Fysieke belasting

Fysieke belasting

Beek, J.C. van, Het overuse-syndroom bij musici: literatuuronderzoek, Nijmegen, Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN), 1989, 45 p. 51-85
Samama, A. Musiceren zonder pijn Assen, Van Gorcum, 1998, 157 p.
REMLIS 95 : Book of Abstracts, List of Participants. Conference Programme and Second Announcement and Call for Abstracts 4 Dln., Montreal, IRSST, 1995, 570 p. ; bijl. vele p.; bijl. 12 p. bijl. 30 p. TNO Ergo.
Kap, A., Lankhorst, G.J., Klachten en blessures van het bewegingsapparaat bij dansers Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 134 (1990) no.37, p. 1782-1786.
Schippers, H.M.A., De danserspoli is geen bedrijvenpoli Medisch contact 53 (1998) no. 1, p. 29.
Klein, J, Erkrankungen und beschwerden des bewegungsapparates bei Musikern der Jazz- und Underhaltungsmusik, Arbeitsmedizin, Sozialmedizin, Práventimedizin 28 (1993) no.4, p. 131-137.
Bank, T.J.M., Coebergh, J.W.W., Klachten bij het bewegingsapparaat bij beroepsmusici : een onderzoek bij twee symfonie-orkesten, Tijdschrift voor sociale gezondheidszorg 72 (1994) no. 6, p. 301-304.
Danckwerth, F., Castro, W.H.M., Assheuer, J., Hinweise fur morphologische HWA-Veranduringen bei proffessionellen oberen Streich-instrumentalisten, Zentralblatt fur Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz und Ergonomie 46 (1996) no. 10, p. 362-369.
Indesteege, B., Malchaire, J., Prévalences de plaintes pour troubles musculosquelettiques des membres supérieurs chez les pianistes et les violonistes, Medicine du travail / Arbeidsgezondheidszorg & ergonomie 34 (1997) no. 2, p. 89-93.
Grijsbach, M., Blessureleed in de orkestbak : arbeidsomstandigheden musici miserabel Arbo & Milieu 6 (1998) no. 5, p. 16-18.
Toussaint, J. Reynders, K., Effecten van een preventief bewegingsprogramma voor orkestmusici Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde 7 (199) no. 4, p. 122-126.
Sugawara, E., The study of wrist postures of musicians using the WristSystem (Greenleaf Medical System), Work : a journal of prevention, assessment and rehabilitation 13 (1999) no. 3, p.217-228.
Kunnen muziekinstrumenten `ziek’ maken? Werk en welzijn (1999) no. 5, p. 8-11,
Grindea, C., Physical disorders in musicians, Lancet, 10 Apr. 1999, vol. 353, no. 9160, p. 1273-1274.
Moa, G., Miller, C., Injury characteristics and outcomes at a performing artists school clinic Medical Problems of Performing Artists, vol. 13, no. 3 (Sept. 1998), p. 120-124.
Evans, R.I., Carvajal, S., Evans, R.W., Survey of injuries among West End performers, Occupational and environmental medicine, vol. 55, no. 9 (Sept. 1998), p. 585-593.
Evans, R.I., Evans, R.W., Carvajal, S., A Survey of Injuries among Broadway Performers: Types of Injuries, Treatments and Perceptions of Performers, Medical Problems of Performing Artists, vol. 11, no. 1, p. 15-19, 10 references.
Quarrier, N.F., Survey of Music Teachers: Perceptions about Music-Related Injuries, Medical problems of Performing Artists, vol. 10, no. 3, p. 106-110, 11 references.
Dawson, W.J., Experience with Hand and Upper-Extremity Problems in 1,000 Instrumentalists, Medical Problems of Performing Artists, vol. 10, no. 4. p. 128-133, 22 references.

Schadelijk geluid

Schadelijk geluid

Hees, O.S. van, Gehoorafwijkingen bij musici: een onderzoek naar de geluidsbelasting van het voorkomen van en het voorkomen van gehoorafwijkingen bij musici van een symfonie orkest en een harmonie orkest, Amsterdam, Universiteit van Amsterdam (UvA), Coronel Laboratorium, 1991, 258 p.
Veenendaal, M., Militaire musici en gehoor, een onderzoek naar geluidbelasting en gehoorafwijkingen bij musici van de militaire orkesten van de Koninklijke Landmacht gedurende de periode april 1993 tot maart 1995: scriptie Leiden, TNO Preventie en Gezondheid, 1995, 64 p.
Bos, J. van den, Weele, P.I.J. van der, Akoestische arbeidsomstandigheden bij (militaire) musici, Tijdschrift voor toegepaste arbowetenschap 5 (1992), no. 5, p. 84-87.
Grondel, G., Oplossing geluidbelasting muziekschool zoeken in technische hoek: Mahler of McCartney, Arbeidsomstandigheden 70 (1994), no. 5, p. 291-293.
Drexel, G., Larmschwerhórigkeiten auf erweitertem Prufstand, Zentralblatt fur Àrbeitsmedizin, Àrbeitsschutz und Ergonomie 46 (1996) no. 7, p. 238-244.
Rommelse, A., Àrboconvenanten voor geluid in de steigers: lawaai hoort er nier meer bij Arbeidsomstandigheden 75 (1999), no. 9, p. 6-9.
Chasin, M., Chong, J., Four Environmental Techniques to Reduce the Effect of Music Exposure on Hearing, Medical Problems of Performing Artists, vol. 10, no. 2, p. 66-69, 3 references.

Werkdruk

Werkdruk

Wolters, F., C’est le ton qui fait la musique: werkdruk en werkbeleving bij orkestmusici Amsterdam, FNV, 1999, 36 p., 59-411 (Boekmanstichting).
Kemenade, H. van, Son, M. van, Heesch N., van Podiumangst bij professionele musici, Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde 6 (1998), no. 3, p. 78 e.v.

Meerdere risico’s

Meerdere risico’s
Swaminathan, E.C., Toneeltechnische dienst stadsschouwburg Eindhoven, Leiden, TNO, Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (NIPG), 1989, 27 p., 21 p. bijl. 48-12.
Schaerlaeckens, M.J.H., Bedrijfsgeneeskundig survey: technische dienst stadsschouwburg Breda Oosterhout, s.n., 1989, 20 p.

Lok, J., De toneelmeesters van het cultureel centrum: een survey in vele bedrijven Nijmegen, Katholoieke Universiteit Nijmegen (KUN), 1987, vele p. 51-76.
Kieft, E.M. Regie gewenst! Amsterdam, Hoofdstad Operette, 1996, 19 p., 11 p. bijl. PHOV scriptie.
Kittelmann, M., Tschócke, E. Gefáhrdungsbeurteilung im Theater Bremerhaven, Wirtschaftsverslag NW, 1998, 98 p.
Schriftenreihe de Bundesanstalt fur Àrbeitsschutz ind Àrbeitsmedizin. Sonderheft S 47
Kartopawiro, J., Meerman, M.
Fluitend naar het werk: over arbeidsomstandigheden en het Residentie Orkest Leiden, Rijksuniversiteit Leiden (RUL), Wetenschapswinkel, 1993, 32 p.
Haenen, M., Buitelaar, H., Bloemers, F., Spelen met je lijf. over gezondheid en welzijn van musici, Amsterdam, Àrbocommissie van het Contactorgaan van Nederlandse Orkesten (CNO), 1998, 44 p. 59-273.
Drieling, G., Veiligheid theaterinstallaties voor verbetering vatbaar Liftinstituut mededeling (1993) no. 241, p. 14-15.
Beer, F. de, De vlam voor thater brandt hevig maar kort, Arbeidsomstandigheden concreet 4 (1995), no. jul/aug, p. 176-178.
Goudriaan, E., Personeel theaters blijkt niet voorbereid op calamiteiten: ‘wat is dat, bedrijfshulpverlening?’, Alert 13 (1996), no. 9, p. 4-9.
Groen, J., Goede arbozorg is ook een kunst Arboscoop 4 (1997), no. 7, p. 18-20.
Neggers, H., Arbozorg in het MKB: wennen, wikken en wegen: de visie van de branchebestuurders, Arbeidsomstandigheden 74 (1998), no. 12, p. 30-32.
Baardemans, W., Als een ondernemer even oplet, doet hij waarschijnlijk al veel goed: arbozorg in het MKB, Arbeidsomstandigheden 75 (1999), no. 1, p. 28-31.
Kartopawiro, J., Fluitend naar het werk Risikobulletin 15 (1993), no. 5/6, p. 10-11, (Boekmanstichting).
Brok, A.G.M.F., De beroepsziekten van musici: is muziek maken wel altijd een genoegen?, Medisch contact 53 (1998), no. 40, p. 1275-1277.
Conditions of employement and work of performers: Tripartite meeting on conditions of employment and work of perfomers, International Labour Organisation; Sectoral activities programme IV, 1992. 99 p.
Engelen, C.H. M.G. (Eindredacteur), Handboek Arbo- en verzuimbebid voor organisaties in de podiumkunsten: een hulpmiddel voor het opzetten van beleid gericht op het optimaliseren van arbeidsomstandigheden en verminderen van ziekteverzuim, Amsterdam, Arbo Unie, 1997
Elk, M.H.A. van, Erkenning voor de artistiek leider: een exploratief onderzoek naar de erkenningsbehoefte en werkomstandigheden van de artistiek leiders van toneelgezelschappen in Nederland, s.n., 1997, 96 p.
Dreyklufft, J., Waltmans, J., Musiceren tot over de pijngrens: belang van goede ergonomische terg voor de muzikant sterk onderschat, Buma/Stemra magazine, no. 8 (1991) (sept. 21-25).
Aandacht voor arbeidsomstandigheden: kadervergadering Kunstenbond FNV Kunstenkrant, no. 15 (1991) 10 (okt. 9).
Jong, J.J. de, Rustig aan kan een kunstenaar niet: arbeidsgezondheidszorg voor kunstenaars, Kunstenkrant, no. 17 (1993) 5 (nov. 2-4).
Jong, J.J. de, Perfectie op een verkeerde stoel?: een fagotarm kostte mij vijf maanden, Kunstenkrant, no. 17 (1993) 6 (dec. 2-3).
Strootman, R., Gezondheidszorg voor kunstenaars, Kunstanaarswijzer, no. 4 (1995) 8 (11-12).
Gent, G. van. Wij hopen dat u niet van het podium valt Podium, no. 13 (1995) 2 (mrt. 36-38).
Beer, F. de, Ministerie van Sociale en Werkgelegenheid (1-SZW) inspecteert theaters Podium, no. 13 (1995) 4 (mei 16-19).
Bergen, L. van, Arbeidsinspectie: een waarborg voor veiligheid in de theaters, Quiddity: het entertainment vakblad, no. 17 (1996) 15 ( 18 dec. 28-29).
Gezonde werknemers in een gezond bedrijf, Quiddity, no. 19 (1998) 5 (mrt. 19-25).
Pen, H., Blessureleed van de topatleet in de orkestbak, Het Parool, 24-3-1998.
Cutts, P., Business likes schowbusiness, International arts manager, no. 11 (1999) 7 (sep. 31-32).
Ostwald, P.F., Baron, B.C., Byl, N.M., Wilson, F.R. Performing Arts Medicine, Western Journal of Medicine, vol. 160, no. 1, p. 48-52, 36 references.
Pierce, E.F., Daleng, M.L., McGowan, R.W. Scores on Exercise Dependence among Dancers Perceptual and Motor Skills, vol. 76, no. 2, p. 531-535, 17 references.
McCann, M., Occupational Hazard in the Arts Professions Environmental and Occupational Medicine, Second Edition, W. N. Rom, Editor; Little, Bawn and Company, Boston, Massachusetts, p. 1205-1210, 42 references.
Kittelmann, M. Tschoeke, E., (Bundesanstalt fuer Àrbeitsschutz und Àrbei Risk assessment in Theatres (Gefaehrdungsbeurteilung im Theater) Dortmund 1998, 98 pp. (Schriftenreihe der Bundesanstalt fuer Àrbeitsschutz und Àrbeitsmedizin) (Sonderschrift S 47).
Theater Safety, Art Hazard News, 1997, vol. 20, no. 4, 3-6.
Health and Safety Executive / Joint Advisory Committee lor Broadcasting and the Performing Arts, Facts lor freelances: Health and safety in broadcasting and the performing arts HSE Books, 1996,19 pp. W(G) 217L.
Health and Safety Executive / Joint Advisory Committee lor Broadcasting and the performing Arts, Facts lor freelances: Health and safety in broadcasting and the performing Arts HSE Books, Jan. 1995, 19 p. 10 references.

Overige onderwerpen

Overige onderwerpen

Kunst en cultuur, Meppel, Landelijk Dienstverlenend Centrum voor Studie- en Beroepskeuze-voorlichting (LDC), 1994, 80 p., Beroep en werk 14, ser. 27, B+W 14.
Klaver, P.M. de, Miedema, E.P., Klein Hessink, D.J., Ervaringen met effecten van de Wet flexibiliteit en zekerheid: tweede meting 2000, Den Haag, Elsevier bedrijfsinformatie, 2000, 138 p.
Kunstenaarsziel botst soms met or-hart: or’en uit theater- en muziekwereld richten platform op, OR informatie 26 (2000), no. 3, p. 18-20.
Chandler, P.A., Foster, B., Health care services to performing artists: what do the artists think, Medical problems of performing artists, vol. 14, no. 3 (sept. 1999), p. 133-137.
Burr, G.A., Driscoll, R., Wilcox, T.G., Actors’Equity Association / The league of American Theatres and Producers, Inc., New York, New York, Hazard Evaluations and Technical Assistance Branch, NIOSH, U.S. Departement of Health and Human Services, Cincinatti, Ohio, Report no. HETA-90-0355-2449, 59 pages, 24 references.
Robson, B.E., Gitev, M., Health and Health-Related Problems of Art Students, Medical Problems of Performing Artists, vol. 8, no. 4, p. 136-140, 25 references